ΧΟΡΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

5ο Olympic Summer Camp


Χορηγός Εκπαιδευτικού Προγράμματος
"Υγιεινή Διατροφή"
 
Χορηγός Εκπαιδευτικού Προγράμματος Για Οικογένειες

4ο Olympic Summer Camp


 3ο Olympic Summer Camp

  


 2ο Olympic Summer Camp

                                                              

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου