Μουσειοπαιδαγωγικά Προγράμματα

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του Ολυμπιακού Μουσείου έχουν σκοπό την ανάπτυξη ενός δυναμικού διαλόγου ανάμεσα στο μαθητικό κοινό και στο Ολυμπιακό Κίνημα μέσα από τη διαμόρφωση μιας στενής σχέσης με χαρακτηριστικά συνέχειας, διάρκειας και προοπτικής μέσα στο χρόνο. Με γνώμονα τον Ολυμπισμό, δηλαδή τη φιλοσοφία ζωής που προωθεί και συνδυάζει, σε αρμονικό σύνολο, τις αρετές του σώματος, του πνεύματος και της ψυχής, στοχεύουμε να εμφυσήσουμε στη νέα γενιά ένα νέο τρόπο ζωής, που στηρίζεται στη χαρά της προσπάθειας, στην εκπαιδευτική αξία του καλού παραδείγματος και στο σεβασμό για οικουμενικές, θεμελιώδεις, ηθικές αξίες (Καταστατικός Ολυμπιακός Χάρτης, άρθρο 2, 2004).
Αφετηρία της μουσειοπαιδαγωγικής πρακτικής του Ολυμπιακού Μουσείου, αποτελεί η μόνιμη έκθεση ''Ολυμπιακοί Αγώνες'', η οποία ως φορέας πολλαπλών σημασιών,  δεν αποτελεί μόνον τεκμήριο της αθλητικής ιστορίας και της εξέλιξης των Ολυμπιακών και των Παραολυμπιακών Αγώνων, αλλά και φορέα σκέψεων, ιδεών και αξιών του ανθρώπου και της κοινωνίας, αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας της ανθρωπότητας.
Το Ολυμπιακό Μουσείο, προσφέρει πληθώρα εκπαιδευτικών προγραμμάτων που οργανώνονται υπό τη σκέπη διαφορετικών θεματικών ενοτήτων, οι οποίες αναδύονται από το μουσειολογικό σκεπτικό της έκθεσης και από τον τρόπο οργάνωσης του εκθεσιακού υλικού. Τα ιστορικά τεκμήρια της μόνιμης Ολυμπιακής συλλογής και των περιοδικών εκθέσεων του Ολυμπιακού Μουσείου, αποτελούν το έναυσμα για τη διαπραγμάτευση εννοιών που αφορούν στην καθημερινότητα των παιδιών και των εφήβων και ταυτόχρονα υποστηρίζουν άμεσα και έμμεσα το εκπαιδευτικό έργο του σχολείου, στοχεύοντας παράλληλα σε γνωστικούς και κοινωνικο-συναισθηματικούς στόχους.
Κάθε πρόγραμμα διαμορφώνεται βασισμένο στο γνωστικό επίπεδο, στις πρότερες εμπειρίες, στις γνώσεις και τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Από την επιλογή των αντικειμένων και τον βαθμό εμβάθυνσης των εννοιών προς διαπραγμάτευση, μέχρι το είδος της παρεχόμενης πληροφορίας και τις βιωματικές δράσεις, λαμβάνουμε υπόψη το ηλικιακό επίπεδο ανάπτυξης των παιδιών στο οποίο απευθυνόμαστε. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ίδια θεματική ενότητα αναλύεται σε πέντε διαβαθμισμένα εκπαιδευτικά προγράμματα, κατάλληλα για την κάθε ηλικιακή ομάδα μαθητών.
Σε όλη τη διάρκεια των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, οι μαθητές συμμετέχουν σε βιωματικές δραστηριότητες, με στόχο την ανακάλυψη γνώσεων, την κατανόηση ή την αξιολόγησή τους. Αθλοπαιδιές, μουσικοκινητικές δραστηριότητες, γρίφοι, παιχνίδια αντιστοίχισης και ανακάλυψης, συνθέτουν το παιδαγωγικό πλαίσιο της επίσκεψης στο Ολυμπιακό Μουσείο.

   

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου