Ολυμπιακοί Αγώνες: Στιγμές ιστορίας

oa1.jpgΗ έκθεση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» αποτελεί την πρώτη μόνιμη εκθεσιακή παραγωγή του Ολυμπιακού Μουσείου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με τρόπο διαλεκτικό και διαδραστικό, με σαφή εκπαιδευτικό και επικοινωνιακό χαρακτήρα επιτρέποντας πολλαπλές αναγνώσεις και προσπέλαση διαφορετικών βαθμίδων πληροφορίας με τη χρήση ποικίλων μέσων.

Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο μεγάλες ενότητες, που κάνουν αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας και τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ καταλυτικής σημασίας είναι η μεταβατική ενότητα «Αθλητισμός στη Σύγχρονη Εποχή» που δίνει την εικόνα της εποχής πριν τηνoa2.jpg αναβίωση των Ολυμπιακών Αγώνων μέχρι το 1896.

Αρχικά, γίνεται αναφορά στον αθλητισμό στην καθημερινή ζωή, στην προετοιμασία του αθλητή, στα αρχαία αθλήματα και στη σχέση της θρησκείας με τους αγώνες, ενώ στη δεύτερη αναδεικνύεται ο τρόπος οργάνωσης των Αγώνων, οι μύθοι ίδρυσής τους, το τελετουργικό τους και η σημασία της Νίκης. Έπειτα, επιχειρείται μια εισαγωγή στην περίοδο από την Αναγέννηση μέχρι και τη θέσπιση των πρώτων σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. Φωτίζονται έννοιες, όπως η Άσκηση, η Σωματική Αγωγή, η Φυσική Αγωγή, ενώ τονίζεται το ιδεολογικό υπόβαθρο που δημιούργησε την αναγκαιότητα για αγώνες ολυμπιακούς, αρχικά εθνικούς και έπειτα διεθνείς. Στη συνέχεια γίνεται λόγος για την ιστορία της κάθε Ολυμπιάδας, με ιδιαίτερη αναφορά σε τρία σημεία έντασης πληροφορίας : την ιστορία της κάθε διοργάνωσης, τις ελληνικές επιδόσεις και επιτυχίες και τους Έλληνες Ολυμπιονίκες. Ταυτόχρονα, εμπεδώνεται ή εμπλουτίζεται η γνώση μας γύρω από τα ολυμπιακά αθλήματα και τον τρόπο διεξαγωγής τους με την προβολή αντικειμένων ενδεικτικών του κάθε αθλήματος που οι κορυφαίοι αθλητές χρησιμοποίησαν σε Ολυμπιακές Διοργανώσεις.

Με στόχο να δοθεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για τη φύση και την ιστορία των Αγώνων, αξιοποιήθηκαν ποικίλα εποπτικά μέσα και πολυμεσικές εφαρμογές με κύριο γνώμονα πάντα το κοινό. Εφαρμογές επαυξημένης πραγματικότητας, όπως ο μαγικός καθρέφτης, ο μαγικός πίνακας και ο μαγικός φακός, πρωτοπόρες για τα ελληνικά δεδομένα, στηρίζουν το σκεπτικό της έκθεσης και ενισχύουν ακόμα περισσότερο τη θέση του επισκέπτη στα σύγχρονα μουσεία.

Πνευματικά Δικαιώματα & Λήψη Φωτογραφιών:  Η λήψη φωτογραφιών επιτρέπεται αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση ή εκπαιδευτικούς λόγους, κατόπιν αδείας από το Ολυμπιακό Μουσείο. Απαγορεύεται η αναδημοσίευση ψηφιακού υλικού που προέρχεται από τις εκθέσεις του Ολυμπιακού Μουσείου ή η εμπορική εκμετάλλευση αυτού με οποιονδήποτε τρόπο. 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου