Λάβετε Θέσεις… Έκθεση Στίβου

stiovs.jpgΜέσα από τη δημιουργία μιας έντονα βιωματικής εμπειρίας για το κοινό, παρουσιάστηκε η ιστορία  του στίβου, μέσα από τις ιστορίες των αθλητών. Συγκεκριμένα, στόχος ήταν να αναδειχθεί η ατμόσφαιρα του σταδίου κατά τη διάρκεια των  αγώνων, ενώ ταυτόχρονα να γίνει αναφορά στις διοργανώσεις, τα αγωνίσματα και τους αθλητές.

Η έκθεση επιδίωξε μια παράλληλη αναφορά σε δύο σημαντικά σημεία, τον αθλητισμό στην αρχαιότητα και τη μοναδική ολυμπιακή διοργάνωση μετά την αναβίωση των σύγχρονων ολυμπιακών αγώνων. Σκοπός ήταν η κατανόηση του αθλητισμού και της ιστορικής του εξέλιξης, καθώς και της ανάδειξης ενός σκοτεινού σημείου της ιστορίας των Ολυμπιακών Αγώνων που σχετίζεται άμεσα με τη σύγχρονη μυθολογία του στίβου.

Η επιλογή των αντικειμένων επίσης δεν κάλυπτε μόνο τις ανάγκες υποστήριξης των ενοτήτων, αλλά είχε και ως στόχο τη δημιουργία μιας αίσθησης οικειότητας με τα αντικείμενα και τη συγκινησιακή και αισθητική πρόκληση παρουσιάζοντας περαιτέρω εικαστικό ενδιαφέρον.

Διάρκεια Έκθεσης: 03.03.2006 - 15.07.2008

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου