Αρχαία Στάδια και Αγώνες στην Αρχαιότητα

Η έκθεση Αρχαία Στάδια αποτέλεσε μία εκπαιδευτική έκθεση φωτογραφίας, πόνημα της φωτογράφου και επιμελήτριας Μαρίας Στέφωση. Οι ενότητες που πραγματεύτηκε η έκθεση ήταν οι ακόλουθες: αρχαίες γιορτές και αγώνες στην αρχαιότητα, αρχαία αγωνίσματα, αρχαία στάδια, νίκη.

Επιδίωξη της έκθεσης ήταν να μπορεί κάθε επισκέπτης να διαπραγματευτεί ζητήματα αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής, χωρίς να αποκλείει μη εξειδικευμένα και επιστημονικά καταρτισμένα τμήματα του κοινού, με στόχο να νιώθει το κοινό ότι μπορεί να κατανοήσει βασικές έννοιες των παραπάνω επιστημών. 

Σημαντικό και καινοτόμο κομμάτι της έκθεσης αυτής αποτέλεσε ο εκπαιδευτικός τοίχος, ο οποίος παρουσίαζε την εξέλιξη της μορφής του σταδίου, τα στοιχεία αρχιτεκτονικής του χώρου για το κοινό και του αγωνιστικού χώρου, καθώς και τους συμπληρωματικούς χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Με τον τρόπο αυτό έγινε προσπαθεια εξοικειώνσης του κοινού με την ορολογία της αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας και με εργαλεία συνήθως δυσνόητα, όπως οι κατόψεις. 

Διάρκεια Έκθεσης: 05.11.2005 - 05.10.2007

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου