Ολυμπιακή Λαμπαδηδρομία

Ιστορία Ολυμπιακών Δαδών 1936 - 2008

Η φλόγα αποτελούσε πάντα αντικείμενο εξέχουσας συμβολικής σημασίας θρησκευτικού κυρίως περιεχομένου. Επιπλέον, το πέρασμα, κατά την αρχαιότητα, από πόλη σε πόλη για την ανακοίνωση των Αγώνων και η έναρξη της ισχύος της εκεχειρίας είναι ένα γεγονός που συγκινεί ακόμα και σήμερα όλη την ανθρωπότητα. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο της έντονης επιθυμίας για συνένωση των λαών και διατήρηση της ειρήνης στον κόσμο, αποφασίστηκε το 1934 η πραγματοποίηση της λαμπαδηδρομίας ως αναπόσπαστο τμήμα των Ολυμπιακών Αγώνων.

Στόχος της έκθεσης «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΛΑΜΠΑΔΗΔΡΟΜΙΑ – Ιστορία Ολυμπιακών Δαδών 1936 – 2008» ήταν η γνωριμία του κοινού με το θεσμό της λαμπαδηδρομίας μέσα από μια έντονα βιωματική εμπειρία με σαφή ψυχαγωγικό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσαν οι δάδες, η στολή ιέρειας και οι στολές λαμπαδηδρόμων, καθώς και τα τεχνολογικά επιτεύγματα που επινόησε η εκάστοτε Οργανωτική Επιτροπή, σε σχέση με τη μετάδοση της φλόγας και τον τρόπο με τον οποίο τα τελευταία κυρίως χρόνια άναβε ο βωμός του Σταδίου. Ομοίως, το πλούσιο φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό έδωσε στην έκθεση ένα μοναδικό εικαστικό χαρακτήρα και δημιούργησε έναν χώρο αισθητικής απόλαυσης.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται στον κύριο Αθανάσιο Κριτσινέλη, Διευθυντή Λαμπαδηδρομίας, ο οποίος παραχώρησε για τους σκοπούς της έκθεσης, τις δάδες, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, αλλά και μεγάλο αριθμό τρισδιάστατων αντικειμένων, ενθυμήματα Ολυμπιακών διοργανώσεων. 

Διάρκεια Έκθεσης: 08.09.2009 - 22.02.2010

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου