Αρχαία Στάδια & Αγώνες στην Αρχαιότητα

Πρόκειται για μια εκπαιδευτική έκθεση φωτογραφίας, πόνημα της φωτογράφου και επιμελήτριας Μαρίας Στέφωση. Οι ενότητες που πραγματεύεται η έκθεση είναι οι ακόλουθες: αρχαίες γιορτές και αγώνες στην αρχαιότητα, αρχαία αγωνίσματα, αρχαία στάδια, νίκη. 

Επιδίωξη της έκθεσης είναι να μπορεί κάθε επισκέπτης να διαπραγματευτεί ζητήματα αρχαιολογίας και αρχιτεκτονικής, χωρίς να αποκλείει μη εξειδικευμένα και επιστημονικά καταρτισμένα τμήματα του κοινού, με στόχο να νιώθει το κοινό ότι μπορεί να κατανοήσει βασικές έννοιες των παραπάνω επιστημών. 

Σημαντικό και καινοτόμο κομμάτι της έκθεσης αυτής αποτελεί ο εκπαιδευτικός τοίχος, ο οποίος παρουσιάζει την εξέλιξη της μορφής του σταδίου, τα στοιχεία αρχιτεκτονικής του χώρου για το κοινό και του αγωνιστικού χώρου, καθώς και τους συμπληρωματικούς χώρους άθλησης και ψυχαγωγίας. Με τον τρόπο αυτό εξοικειώνεται το κοινό με ορολογία αρχιτεκτονικής και αρχαιολογίας και με εργαλεία συνήθως δυσνόητα, όπως οι κατόψεις. 

Διάρκεια : Από 5/11/2005 ως 5/10/2007

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου