Βιβλία και Εφημερίδες

stibos.jpg

Εκδόσεις

Οι εκδόσεις του Ολυμπιακού Μουσείου, ακολουθώντας τους ιδρυτικούς σκοπούς του φορέα, στοχεύουν στην καταγραφή και ανάδειξη του αθλητισμού και στην ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από την αθλητική πολιτιστική μας κληρονομιά. Για το λόγο αυτό, ειδικές εκδόσεις συνοδεύουν τις εκθεσιακές δράσεις του φορέα, σε μια προσπάθεια να διαφυλαχθεί και να προβληθεί η ιστορική και τεκμηριωτική αξία της εκάστοτε εκθεσιακής παραγωγής.

Έτσι, το Ολυμπιακό Μουσείο έχει προχωρήσει στις ακόλουθες εκδόσεις:

•    «Η Τέχνη του Σκακιού», έκδοση παράλληλη με την έκθεση «Το Σκάκι και η ιστορία του»

•    «Η Εγκυκλοπαίδεια των Ολυμπιακών Αθλημάτων», έκδοση παράλληλη με την έκθεση του «Ναυταθλητισμού»

•    «Σύγχρονα Μουσεία – Νέες Θεματικές Πολιτισμού και Αθλητισμού», Πρακτικά Συνεδρίου

•    «Ποδόσφαιρο επί…χάρτου. Η ιστορία πίσω από την έκθεση ποδοσφαίρου». Η ιστορική έρευνα που προηγήθηκε της έκθεσης ποδοσφαίρου, το υλικό που συγκεντρώθηκε, κυρίως όμως η ανάγκη για την καταγραφή της εκθεσιακής αυτής δραστηριότητας, αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα για την έκδοση ενός λευκώματος με θέμα την ιστορία του ποδοσφαίρου.

•    «Στίβος…επί χάρτου. Λάβετε θέσεις…Η ιστορία πίσω από την έκθεση στίβου». Ένα έργο αναφοράς σχετικά με την ιστορία του αθλήματος στην Ελλάδα, αλλά και ένα χρήσιμο και ευχάριστο εκπαιδευτικό και εποπτικό εργαλείο.

•    «Παράλληλη Γραφή…Αρχαία Θέατρα» και «Παράλληλη Γραφή…Τα άθλα». Η έκδοση της σειράς «Παράλληλη Γραφή»  έχει ως στόχο την παροχή εκτεταμένης πληροφορίας και την υποστήριξη της περιοδικής έκθεσης του Ολυμπιακού Μουσείου «Αρχαία Στάδια και Αγώνες στην Ανατολική Μεσόγειο». 

newsletter.jpg

Ηλεκτρονική εφημερίδα

Το Μάιο του 2005, εγκαινιάστηκε η δημιουργία της ηλεκτρονικής ενημερωτικής εφημερίδας του Ολυμπιακού Μουσείου (newsletter) σε 500 αρχικά αποδέκτες της πόλης. Σήμερα, τα ηλεκτρονικά τεύχη φθάνουν σε 5.000 αποδέκτες. Στόχος του Μουσείου είναι μέσω της εφημερίδας να δημιουργήσει δίαυλους πολιτιστικής και αθλητικής αλληλεπίδρασης με την τοπική κοινωνία, απευθυνόμενο σε όλες τις ηλικιακές ομάδες.

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου