Συλλεκτική πολιτική

Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η Συλλεκτική πολιτική του Μουσείου διακρίνεται σε δύο περιόδους, από το 1998 ως το 2007 και από τον Ιανουάριο του 2008 που το Μουσείο Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Ολυμπιακό και μετά. 

Τα πρώτα χρόνια της ίδρυσης του Μουσείου τη συλλογή αποτελούσαν κυρίως αντικείμενα που επρόκειτο να αποτελέσουν εκθεσιακά αντικείμενα της εκάστοτε έκθεσης που οργάνωνε το Μουσείο, καθώς επίσης και δωρεές προσωπικών αντικειμένων Ελλήνων αθλητών που έχουν διαπρέψει στο χώρο τους, αθλητικών ομοσπονδιών, διακεκριμένων δημοσιογράφων που έχουν παραστεί σε διακρίσεις αθλητών και σημαντικές διοργανώσεις, ανεξάρτητων συλλεκτών αθλητικών αντικειμένων κ.α. Σήμερα η συλλογή του Μουσείου αποτελείται από αντικείμενα διαφόρων διοργανώσεων όπως Παγκόσμιων αγώνων, Ευρωπαϊκών  Βαλκανικών, Μεσογειακών και Ολυμπιακών. 

Από τον Ιανουάριο του 2008 που η Δ.Ο.Ε αναγνώρισε το Μουσείο μας ως Ολυμπιακό η στοχοθεσία διαφοροποιήθηκε εν μέρει και επικεντρώνεται κυρίως στη συλλογή αντικειμένων Ολυμπιακών Αγώνων, όπως στολές, εξοπλισμός, μετάλλια Ολυμπιονικών, ενθυμήματα και εκδόσεις από τις Ολυμπιακές διοργανώσεις. 

Αρχική επιδίωξη είναι να εμπλουτιστεί η συλλογή των Θερινών κυρίως Ολυμπιακών Αγώνων, αλλά συγχρόνως ανάλογο είναι το ενδιαφέρον μας και για αντικείμενα των Χειμερινών διοργανώσεων.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου