Αποστολή και στόχοι

Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας
 
Ο σκοπός που οδήγησε στην ίδρυση του Μουσείου ήταν να αποτυπωθεί η αθλητική ιστορία της χώρας και να καλυφθεί έτσι το κενό που υπήρχε στον Ελλαδικό χώρο. Παράλληλα, βασική πρόθεση ήταν η δημιουργία ενός χώρου ζωντανού, όπου η μουσειακή πληροφορία θα κινητοποιεί το κοινό σε συμμετοχή και θα προάγει τα υγιή χαρακτηριστικά του αθλητισμού.
 
Συγκεκριμένα, στόχος του Ολυμπιακού Μουσείου είναι η διαφύλαξη της αθλητικής μας κληρονομιάς και η ανάδειξη της πολιτιστικής πλευράς του αθλητισμού, στόχοι οι οποίοι ικανοποιούνται στην πράξη μέσα από διαρκείς ή εναλλασσόμενες εκθέσεις, κύριο χαρακτηριστικό των οποίων είναι η ενημέρωση και η επικοινωνία με το κοινό της πόλης της Θεσσαλονίκης αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
 
Πραγμάτωση στόχων
 
Η ευαισθητοποίηση του κοινού επιτυγχάνεται με την προσέγγιση δύο βασικών πληθυσμιακών ομάδων, του μαθητικού κόσμου και του ευρύτερου κοινού της πόλης. Για το μεν χώρο της εκπαίδευσης, η προσέγγιση βασίζεται σε σύγχρονα μουσειοπαιδαγωγικά προγράμματα που έπονται της περιήγησης των εκθέσεων, τα οποία προσαρμόζονται ανάλογα με τις απαιτήσεις όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, για το δε ευρύτερο κοινό, παράλληλα προς τη διοργάνωση εκθέσεων, υποστηρίζεται και μέσα από τη διοργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων και την έκδοση βιβλίων και αφιερωμάτων αθλητικού περιεχομένου.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου