Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΜΑΣΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΟΥΔΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΜΗΤΤΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γραμματέας

ΒΕΡΒΕΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ταμίας Δ.Σ. 

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Μέλος

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος 

ΒΑΒΑΤΣΗ ΦΩΤΕΙΝΗ, Μέλος

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μέλος

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μέλος

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΜΑΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Α' Αναπληρωματικό Μέλος

ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Β' Αναπληρωματικό Μέλος

ΓΑΛΙΤΣΑΝΟΣ ΣΥΜΕΩΝ, Γ' Αναπληρωματικό Μέλος 

EX OFFICIO ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Ο.Ε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΥΤΑΝΗΣ Α.Π.Θ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΦΑΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Σ.Ε.Ο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ε.Σ.Ο.Α.
 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου