Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.

ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.

ΟΥΔΑΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Εντεταλμένη Σύμβουλος

ΒΑΡΔΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γραμματέας

ΜΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ταμίας Δ.Σ. 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος

ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Μέλος 

ΚΟΚΟΡΟΤΣΙΚΟΣ ΠΑΡΗΣ, Μέλος

ΜΥΛΩΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μέλος 

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος

ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος  

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Α' Αναπληρωματικό Μέλος 

ΜΠΑΡΜΠΟΥΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Β' Αναπληρωματικό Μέλος 

ΜΑΝΑΒΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γ' Αναπληρωματικό Μέλος 

EX OFFICIO ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top