Διοικητικό Συμβούλιο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΜΑΚΡΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Πρόεδρος Δ.Σ.
ΑΓΓΕΛΟΥΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Α’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΔΗΜΑΣ ΠΥΡΡΟΣ, Β’ Αντιπρόεδρος Δ.Σ.
ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εντεταλμένος Σύμβουλος
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γραμματέας
ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Ταμίας Δ.Σ.
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Μέλος
ΔΗΜΑΡΕΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μέλος
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μέλος
ΞΑΝΘΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Μέλος
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Μέλος
ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Μέλος  

EX OFFICIO ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΑΡΙΣΤΙΝΔΗΝ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ
 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top