Μνημόνιο Συνεργασίας Ευρωπαϊκών Μουσείων Αθλητισμού

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Η δημιουργία ενός δικτύου επικοινωνίας και συνεργασίας με ολυμπιακά και εν γένει μουσεία αθλητισμού της Ευρώπης, υπήρξε πρωταρχικός στόχος του Ολυμπιακού Μουσείου. Ήδη, από το 2003, ξεκίνησαν επάλληλοι κύκλοι επικοινωνίας με αναγνωρισμένα μουσεία της Ευρώπης, στο πλαίσιο ανταλλαγής εκθεμάτων και συνεργασίας. Αποτέλεσμα της πρώτης αυτής προσπάθειας, ήταν η ενσωμάτωση μοναδικών συλλογών από ευρωπαικά μουσεία και ιδιωτικές συλλογές, στην Έκθεση Ποδοσφαίρου, ενώ δημιουργήθηκε ένας ευρύς κύκλος ευρωπαίων συνεργατών.

 

Η ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Η δικτύωση και η συνεργασία πολιτιστικών φορέων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ένα θέμα μείζονος σημασίας για την ευρωπαϊκή πολιτιστική πολιτική, καθώς αποτελεί όχημα για την ανταλλαγή γνώσης, την καταγραφή της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και της κοινής ευρωπαϊκής ιστορίας, ενώ δίνει απεριόριστες δυνατότητες προβολής στους συνεργαζόμενους φορείς.

Πέραν των ευρωπαϊκών συνόρων, σε παγκόσμιο  επίπεδο, ο πολιτισμός υπηρετείται από την U.N.E.S.C.O.,  η οποία έχει συστήσει το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (I.C.O.M.), το οποίο είναι επιφορτισμένο να οργανώνει υπό την αιγίδα του, οργανισμούς και συμβούλια, σχηματισμούς δηλαδή που εξειδικεύονται σε διαφορετικούς τομείς διαχείρισης της πολιτιστικής κληρονομιάς. Στο πλαίσιο του I.C.O.M.  και σχετικά με τη διαχείριση της αθλητικής κληρονομιάς, έχει συσταθεί ήδη η Διεθνής Ένωση Μουσείων Αθλητισμού και Αιθουσών Τροπαίων, η I.A.S.M.H.F., με έδρα το Σικάγο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Ολυμπιακό Μουσείο είναι μέλος και των δύο φορέων.  

 

Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Από τα πρώτα στάδια ωρίμανσης του νέου μουσείου, έγινε αντιληπτή η νέα πραγματικότητα που είχε διαμορφωθεί για τα μουσεία, η οποία αναδείκνυε την ανάγκη ευρύτερης συνεργασίας και προβολής των δράσεων και του προσωπικού στίγματος του φορέα, σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον επίπεδο. Έτσι, από τις αρχές του 2005 το Ολυμπιακό Μουσείο έγινε μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικής Κληρονομιάς (International Sports Heritage Association) και το 2006 έγινε δεκτό στους κόλπους του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (International Council of Museums), εγκαινιάζοντας επίσημα τις διεθνείς συνεργασίες του.  Καταγράφοντας την κοινή πορεία ως μονόδρομο και απαραίτητη προϋπόθεση για ένα καλύτερο μουσειακό μέλλον, στα τέλη του 2005 το Μουσείο Αθλητισμού προχώρησε στη διοργάνωση του Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Μουσείων Αθλητισμού. Πρώτη φορά για τα ελληνικά δεδομένα συναντήθηκαν σε κοινό χώρο εκπρόσωποι μουσείων αθλητισμού της Ευρώπης και εκφράστηκαν οι τάσεις διαφύλαξης και ανάδειξης της αθλητικής κληρονομιάς.  Αυτή η δράση δικτύωσης, που αποδείχτηκε επίκαιρη και σημαντική, φανέρωσε το κενό που υπάρχει στην Ελλάδα σχετικά με την ανάδειξη της αθλητικής κληρονομιάς, αλλά και έδειξε στους Ευρωπαίους συναδέλφους τη δυναμική που ανέπτυξε το Ολυμπιακό Μουσείο, ένα μόνο χρόνο μετά την επίσημη λειτουργία του, πρωτοστατώντας ωστόσο στα ευρωπαϊκά δεδομένα. Το συνέδριο ολοκληρώθηκε με την υπογραφή «ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ» και με επόμενο στόχο τη διαμόρφωση των αναγκαίων συνθηκών για τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής ένωσης μουσείων αθλητισμού. Η πρώτη σημαντική πρωτοβουλία δικτύωσης οδήγησε το Ολυμπιακό Μουσείο της Λοζάνης, ένα χρόνο μετά, να συμπεριλάβει το Ολυμπιακό Μουσείο, ως μοναδικό εκπρόσωπο της χώρας, στις εργασίες του προπαρασκευαστικού συνεδρίου δικτύωσης ολυμπιακών μουσείων αθλητισμού, όπου συμμετείχαν διευθυντές μουσείων από Ευρώπη και Ασία. Οι διαπραγματεύσεις για την ίδρυση του Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων ολοκληρώθηκαν το Μάρτιο του 2007, οπότε και υπεγράφη το σχετικό Ιδρυτικό Μνημόνιο Συνεργασίας, στην έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στη Λοζάνη.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου