Σύμφωνο Συνεργασίας Με Την Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία

Τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2013, το Ολυμπιακό Μουσείο και η Εθνική Ολυμπιακή Ακαδημία, με μια ιστορικής σημασίας ανακοίνωση της επίσημης συνεργασίας μεταξύ των φορέων που προωθούν τις Ολυμπιακές Αξίες, ένωσαν τις δυνάμεις τους στην κοινή προσπάθεια για την προώθηση των δράσεων κοινωνικού και πολιτιστικού έργου που επιτελούν. Η υπογραφή του συμφώνου συνεργασίας, αποτελεί τη συνέχεια μιας οργανωμένης προσπάθειας που έχει εδώ και χρόνια ξεκινήσει το Ολυμπιακό Μουσείο, αρχής γενομένης από την ίδρυση του Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, με έδρα τη Λοζάνη, αλλά και την προ δύο μηνών υπογραφή αντίστοιχου Συμφώνου Συνεργασίας με το Σύλλογο Ελλήνων Ολυμπιονικών.  Η προσπάθεια δικτύωσης που επιτελεί το μουσείο, στοχεύει στη σύσφιξη των σχέσεων μεταξύ όλων των φορέων που υπηρετούν το Ολυμπιακό Ιδεώδες, φέρνοντας πιο κοντά την Ολυμπιακή οικογένεια. Την ιδιαίτερη αυτή ημέρα για την Ελληνική Ολυμπιακή Οικογένεια, υπεγράφη ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Ολυμπιακού Μουσείου και της Εθνικής Ολυμπιακής Ακαδημίας, παρουσία των Ολυμπιονικών μας, Ειρήνης Αϊνδιλή,  Άννας Πολλάτου, Εύας Χριστοδούλου, Χαράς Καρυάμη, Βούλας Κοζομπόλη, Βούλας Ζυγούρη, Ευαγγελίας Ψάρρα, Φωτεινής Βαβάτση, Βούλας Πατουλίδου και του Παραολυμπιονίκη Άλεξ Ταξιλδάρη.

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου