Χορηγοί

ΧΟΡΗΓΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

Μεγάλος Χορηγός

 
Χορηγός Εκπαιδευτικού Προγράμματος 
"Υγιεινή Διατροφή"

Χορηγοί Φιλοξενίας
 
Χορηγοί Επικοινωνίας

Χορηγοί Εκπαιδευτικών Δράσεων
Υποστηρικτές / Εθελοντές
Παλαιότερες Χορηγικές Συνεργασίες
Στο Ολυμπιακό Μουσείο Φιλοξενούνται

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top