ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΥΠΟΥ

Το ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

και οι ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΤΕΣ ΦΟΡΕΙΣ

του 6 ''Olympic Day Run'' GREECE

σας προσκαλούν στη Συνέντευξη Τύπου που θα πραγματοποιηθεί

την Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 και ώρα 12.00

στο αμφιθέατρο του Ολυμπιακού Μουσείου Θεσσαλονίκης

με θέμα την παρουσίαση του φετινού προγράμματος

 του 6 ''Olympic Day Run'' GREECE

Read more...

Θέση εργασίας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης προσφέρει μια (1) θέση εργασίας ειδικότητας “Νυχτοφύλακας – Βοηθητικό προσωπικό – Υπάλληλος Γενικών Καθηκόντων”, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, ορισμένου χρόνου.

Η απασχόληση αφορά σε βραδινές κυρίως ώρες (καθημερινές και σαββατοκύριακα κατά περίπτωση).

Αντικείμενο

·           Φύλαξη των εγκαταστάσεων του Μουσείου

·           Ικανότητα στη διαχείριση κρίσεων

·           Διάθεση υποστήριξης της καθημερινής λειτουργίας του Μουσείου

·           Υποστήριξη των παράλληλων εκδηλώσεων του Μουσείου

 

Απαραίτητα Προσόντα

·           Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής, συναφούς ειδικότητας

·           Γνώση της Αγγλικής γλώσσας

·           Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα

·           Ευχέρεια στον προφορικό λόγο

·           Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας

·           Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα 

·           3ετής τουλάχιστον εμπειρία σε αντίστοιχη θέση φύλακα ή υπηρεσιών παροχής φύλαξης

 

Θα συνεκτιμηθούν τυχόν επιπλέον προσόντα, όπως τίτλος σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δεύτερη ξένη γλώσσα, κ.α.

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και δύο συστατικές επιστολές, ηλεκτρονικά,έως την Παρασκευή 28/10/2022, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  ή/και στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με το πέρας της αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια εκπαιδευτικές συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή των συνεργατών.

Read more...

Θέση εργασίας

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αναζητά βοηθό λογιστή για σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης.

Τόπος

Θεσσαλονίκη, 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου

 Σχέση Εργασίας

Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Καθήκοντα

- Καταχώριση παραστατικών (έσοδα - έξοδα), σε βιβλία Γ’ κατηγορίας

- Καταχώριση και διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών

- Συμφωνίες καρτελών - ισοζύγια πελατών

- Διεκπεραίωση μηνιαίας μισθοδοσίας

- Διεκπεραίωση προσλήψεων / απολύσεων και λοιπών διαδικασιών στο Εργάνη

- Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

- Οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

- Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων (Εισοδήματος, ΦΠΑ, Παρακρατούμενων φόρων, κλπ)

 Απαραίτητα προσόντα :

•Απόφοιτος Οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστήριο

•Γνώση λογιστικού σχεδίου

ΚαλήγνώσηχρήσηςΗ/Υ (word, excel, internet, mail)

•Γνώση χειρισμού ERP Capital BOS

•Εμπειρία σε βιβλία Γ κατηγορίας

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες

 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

- Βιογραφικό σημείωμα

- Επικυρωμένα  πτυχία

- Σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού, απαιτείται επίσημη αναγνώριση

- Συστατικές επιστολές

- Αποδεικτικά/βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

 

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των αιτήσεων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες, προκειμένου για την τελική επιλογή

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτησή τους, στα γραφεία του Ολυμπιακού Μουσείου ή να τη στείλουν ηλεκτρονικά, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., έως τις 30 Οκτωβρίου 2022

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310 968 531-2

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top