Θέση εργασίας ''Υπεύθυνο Διαχείρισης Συλλογών & Εκθεμάτων''

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Το Ολυμπιακό Μουσείοπροσφέρει θέση εργασίας σε ''Υπεύθυνο Διαχείρισης Συλλογών & Εκθεμάτων''

Ζητούμενα είναι η καταγραφή, τεκμηρίωση και αρχειοθέτηση (Museum Plus) της συλλογής του Μουσείου

Τόπος

Θεσσαλονίκη, 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου

Σχέση Εργασίας

Σύμβαση πλήρους πενθήμερης απασχόλησης ορισμένου χρόνου

 

Αντικείμενο

Καταγραφή, Τεκμηρίωση και Αρχειοθέτηση της συλλογής του Ολυμπιακού Μουσείου (μόνιμη συλλογή, παραχωρήσεις, δωρεές, κ.ά.)

Οργάνωση, διαχείριση και συντονισμός υλοποίησης περιοδικών εκθεσιακών δράσεων

Διαχείριση και αναβάθμιση μόνιμων εκθέσεων

Συμμετοχή στο σχεδιασμό μουσειοπαιδαγωγικών προγραμμάτων

Απαραίτητα Προσόντα

-Πτυχίο ή Μεταπτυχιακός τίτλος

-Γνώσεις και εμπειρία στην καταγραφή, τεκμηρίωση, αρχειοθέτηση και διαχείριση μουσειακών συλλογών και  μουσειακών δεδομένων

-Γνώσεις και αποδεδειγμένη εμπειρία στο σχεδιασμό και στην οργάνωση εκθέσεων

-Άριστη γνώση του προγράμματος MuseumPlus

-Άριστη γνώση Αγγλικών

-Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα

-Ικανότητα στον προφορικό και γραπτό λόγο

-Άριστη γνώση Η/Υ και Microsoft Office 

-Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων

-Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας

-Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)

Θεμιτά Προσόντα

- Εμπειρία στη θεματική των Ολυμπιακών Αγώνων 

- Εμπειρία σε δράσεις δικτύωσης

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

- Βιογραφικό σημείωμα και Portfolio έργου

- Επικυρωμένα  πτυχία

- Σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού, απαιτείται επίσημη αναγνώριση 

- Συστατικές επιστολές

- Αποδεικτικά/βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας 

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των αιτήσεων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες, από αρμόδια Επιτροπή, προκειμένου για την τελική επιλογή του συνεργάτη μας

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτησή τους, στα γραφεία του Ολυμπιακού Μουσείου ή να την στείλουν ηλεκτρονικά, στο

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

έως τις 24/10/2021

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310 968 531

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου