ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΒΡΑΒΕΥΣΗΣ

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου