Θέση εργασίας “Χειριστή/Τεχνικού οπτικοακουστικών μέσων”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση εργασίας “Χειριστή/Τεχνικού οπτικοακουστικών μέσων”

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση ωρομίσθιας εργασίας σε “Χειριστή οπτικοακουστικών μέσων” για την υλοποίηση εκδηλώσεων.

Η απασχόληση αφορά αποκλειστικά στις ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

 

Απαραίτητα Προσόντα

  • Πτυχίο “Χειριστή οπτικοακουστικών μέσων”
  • Τεχνικές γνώσεις
  • Οργανωτική και επικοινωνιακή ικανότητα
  • Ικανότητα εργασίας σε περιβάλλον με γρήγορους ρυθμούς και δυνατότητα διαχείρισης πολλαπλών θεμάτων
  • Δυνατότητα συνεργασίας σε επίπεδο ομάδας
  • Ευελιξία, Προσαρμοστικότητα, Μεθοδικότητα
  • Τουλάχιστον 2ετή αποδεδειγμένη εμπειρία σε αντίστοιχη θέση εργασίας

Λοιπές Προϋποθέσεις

  • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άνδρες)
  • Ευελιξία ωραρίου όταν αυτό απαιτείται σύμφωνα με τις ανάγκες του Μουσείου

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στα This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή του συνεργάτη.

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top