Θέση εργασίας

Περιγραφή Θέσης Εργασίας

Το Ολυμπιακό Μουσείο Θεσσαλονίκης, αναζητά βοηθό λογιστή για σχέση εργασίας μερικής απασχόλησης.

Τόπος

Θεσσαλονίκη, 3ης Σεπτεμβρίου και Αγίου Δημητρίου

 Σχέση Εργασίας

Σύμβαση μερικής απασχόλησης

Καθήκοντα

- Καταχώριση παραστατικών (έσοδα - έξοδα), σε βιβλία Γ’ κατηγορίας

- Καταχώριση και διαχείριση τραπεζικών συναλλαγών

- Συμφωνίες καρτελών - ισοζύγια πελατών

- Διεκπεραίωση μηνιαίας μισθοδοσίας

- Διεκπεραίωση προσλήψεων / απολύσεων και λοιπών διαδικασιών στο Εργάνη

- Σύνταξη Οικονομικών Καταστάσεων

- Οικονομική διαχείριση συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων

- Σύνταξη και υποβολή δηλώσεων (Εισοδήματος, ΦΠΑ, Παρακρατούμενων φόρων, κλπ)

 Απαραίτητα προσόντα :

•Απόφοιτος Οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ΤΕΙ

•Προϋπηρεσία τουλάχιστον 5 ετών σε λογιστήριο

•Γνώση λογιστικού σχεδίου

ΚαλήγνώσηχρήσηςΗ/Υ (word, excel, internet, mail)

•Γνώση χειρισμού ERP Capital BOS

•Εμπειρία σε βιβλία Γ κατηγορίας

•Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες

 

Για την αξιολόγηση των αιτήσεων απαιτείται η προσκόμιση των κάτωθι:

- Βιογραφικό σημείωμα

- Επικυρωμένα  πτυχία

- Σε περίπτωση πτυχίου εξωτερικού, απαιτείται επίσημη αναγνώριση

- Συστατικές επιστολές

- Αποδεικτικά/βεβαιώσεις επαγγελματικής εμπειρίας

 

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των αιτήσεων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες, προκειμένου για την τελική επιλογή

 

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν την αίτησή τους, στα γραφεία του Ολυμπιακού Μουσείου ή να τη στείλουν ηλεκτρονικά, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. / This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., έως τις 30 Οκτωβρίου 2022

Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310 968 531-2

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top