Δήμος Παπαδόπουλος, Εθελοντής 2004

Είμαι ο Δήμος Παπαδόπουλος και είχα την χαρά και την τιμή να συμμετάσχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ως Εθελοντής.


Διοργάνωση : Ολυμπιακοί Αγώνες Αθήνα 2004

Κατηγορία : Εθελοντής


Φωτογραφίες 


 

Τοποθεσία

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top