Θέση εργασίας Μουσειολόγου, για το Τμήμα Εκθέσεων

ΤΜΗΜΑ ΕΚΘΕΣΕΩΝ

 

Απαραίτητα Προσόντα

 • Τουλάχιστον 5ετής εμπειρία σε σχεδιασμό και υλοποίηση εκθέσεων.
 • Πτυχίο ή/και Μεταπτυχιακό Μουσειολογίας Αναγνωρισμένου Πανεπιστημίου
 • Άριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας
 • Άριστη γνώση τυφλού συστήματος και προγραμμάτων WORD, EXCEL.
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άρρενες.
 • Θα εκτιμηθούν γνώσεις χρήσης προγράμματος MUSEUM PLUS, καλή γνώση διαχείρισης Social Media, ξένες γλώσσες, καθώς και η εμπειρία στο σχεδιασμό εκθέσεων ειδικής θεματικής / Ολυμπιακών Αγώνων και εν γένει αθλητισμού.

Προσόντα που θα εκτιμηθούν:

 • Υπευθυνότητα
 • Εργατικότητα   
 • Ομαδικό, οργανωτικό και δημιουργικό πνεύμα
 • Ικανότητα διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού
 • Ικανότητα εργασίας σε απαιτητικές συνθήκες

Μισθός ανάλογος των προσόντων.  

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν το βιογραφικό τους σημείωμα, ηλεκτρονικά, μέχρι την Κυριακή 20 Ιουνίου, στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ή/και στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Με το πέρας της πρώτης αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων, θα διεξαχθεί προσωπική συνέντευξη με τους επιλεγέντες και στη συνέχεια συναντήσεις και σύντομη κατάρτιση, προκειμένου για την τελική επιλογή του συνεργάτη. 

 

Read more...

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (αρ. πρωτ. 187/Φ.3.1.) για την προμήθεια συστήματος Οθονών Οπτικής Απεικόνισης – Video Wall

Το Ολυμπιακό Μουσείο, με Α.Φ.Μ. 099796385, Δ.Ο.Υ. Στ’ Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, στη συμβολή των οδών Αγίου Δημητρίου και 3ης Σεπτεμβρίου, και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο Δ.Σ. αυτού, κ. Νικόλαο Μακραντωνάκη, για τις ανάγκες του έργου: «“Museums Connecting Cultures Connecting People”/ Acronym “CONNECT”» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «INTERREG IPA CBC Programme Greece - Republic of North Macedonia 2014 - 2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από εθνικούς πόρους των συμμετεχουσών χωρών, π ρ ο κ η ρ ύ σ σ ε ι τη διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με σφραγισμένες έγγραφες προσφορές σε ευρώ.

Read more...

Αναγκαστική απόφαση αναβολής της διεξαγωγής του 3ου Olympic Day Run GREECE

ΕΚΤΑΚΤΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

O Δήμος Θεσσαλονίκης, εκτάκτως ανακοίνωσε την άρση των αδειών παραχώρησης εγκατάστασης όλων των δρομικών και αθλητικών γεγονότων, που θα διεξαχθούν εντός της επικράτειάς του (https://thessaloniki.gr/anabolh-diorganoseon-tritou-olympik-ran-kai-enatou-nyxterinou-hmimarathoniou).Η ανακοίνωση οδηγεί την Οργανωτική Επιτροπή 3ου Olympic Day Run GREECE σε αναγκαστική απόφαση αναβολής της διεξαγωγής του αγώνα.

Read more...

Θέση εργασίας “Χειριστή/Τεχνικού οπτικοακουστικών μέσων”

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση εργασίας “Χειριστή/Τεχνικού οπτικοακουστικών μέσων”

Το Ολυμπιακό Μουσείο προσφέρει θέση ωρομίσθιας εργασίας σε “Χειριστή οπτικοακουστικών μέσων” για την υλοποίηση εκδηλώσεων.

Η απασχόληση αφορά αποκλειστικά στις ώρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων.

Read more...
Subscribe to this RSS feed

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου

Back to top