Ιστορικό

Μοναδικό στην Ελλάδα, το Ολυμπιακό Μουσείο αφηγείται μια από τις πιο συναρπαστικές ιστορίες της ανθρωπότητας, αυτή των Ολυμπιακών Αγώνων, γεφυρώνοντας παρελθόν με παρόν με στόχο την ανάδειξη του Ολυμπιακού πνεύματος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Ενεργό και ιδρυτικό μέλος του Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, υπό την εποπτεία της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής (ΔΟΕ), το Ολυμπιακό Μουσείο δραστηριοποιείται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

2001, ίδρυση Μουσείου Αθλητισμού, πολιτιστικού φορέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με έδρα στη Θεσσαλονίκη
2004, εγκαινίαση νέων εγκαταστάσεων από τον τ.Πρόεδρο της Δ.Ο.Ε., Dr.JacquesRogges
2006, ίδρυση Παγκοσμίου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων (Λοζάννη, Έδρα Δ.Ο.Ε.)
2007, αναγνώριση από την Ε.Ο.Ε. ως ''Ολυμπιακό Μουσείο''
2008,αναγνώριση από την Δ.Ο.Ε. και μετονομασία σε ‘’Ολυμπιακό Μουσείο’’
2006, Μέλος του Μητρώου Πολιτιστικών Φορέων του ΥΠ.ΠΟ.
2006, Μέλος του Διεθνούς Συμβουλίου Μουσείων (ICOM)
2006, Μέλος της Διεθνούς Ένωσης Αθλητικής Κληρονομιάς(ISHA)

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ 

Το Ολυμπιακό Μουσείο εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και γειτνιάζει άμεσα με το μεγαλύτερο στάδιο της πόλης, το Καυτανζόγλειο και με την ευρύτερη περιοχή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Ιδρύθηκε το 2001, με την ονομασία Μουσείο Αθλητισμού με  πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, της Ειδικής Γραμματείας Αθλητισμού Μακεδονίας-Θράκης και τη συμμετοχή εκπροσώπων Αθλητικών Ομοσπονδιών και Ενώσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
 
Το Μουσείο, αποτελεί το μοναδικό Μουσείο του είδους του στον Ελληνικό χώρο ενώ είναι ιδρυτικό μέλος του Παγκόσμιου Δικτύου Ολυμπιακών Μουσείων, υπό την αιγίδα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, με έδρα τη Λοζάνη, μέλος του ICOM (InternationalCouncilofMuseums) και τέλος μέλος της ISHA (InternationalSportsandHeritageAssociation), ενώ έχει συμφωνήσει ΜΝΗΜΟΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ με μουσεία και θεσμικούς φορείς της Ελλάδας, των Βαλκανικών χωρών, καθώς και της Ευρώπης.

Σκοπός της ίδρυσης του Μουσείου, που παραμένει ζωντανός μέχρι σήμερα, είναι η συλλογή, καταγραφή διατήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη της ιστορίας του αθλητισμού, παράλληλα δε, η ανάδειξη του Μουσείου, σε ένα χώρο «ενεργό» και «ζωντανό», με εκπαιδευτικό χαρακτήρα, όπου η μουσειακή πληροφορία κινητοποιεί το κοινό σε συμμετοχή και διάδραση, προάγοντας τα υψηλά ιδανικά του αθλητισμού γενικά και του ολυμπισμού.

Ειδικότερα, οι στόχοι του Μουσείου είναι η:
Καταγραφή και προβολή της ιστορίας και της εξέλιξης του αθλητισμού
Διατήρηση της εθνικής Αθλητικής και Ολυμπιακής κληρονομιάς
Προώθηση της έρευνας στο χώρο του αθλητισμού
Συνεργασία με φορείς της Ολυμπιακής και εν γένει της αθλητικής οικογένειας
Ενημέρωση και δραστηριοποίηση του κοινού σε θέματα αθλητικής κληρονομιάς
Δημιουργία πρότυπης βιβλιοθήκης αθλητικού περιεχομένου και αρχείου Ολυμπιακών Αγώνων
  
ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 2004 – 2008

Το Μάρτιο του 2004, το Μουσείο μεταφέρθηκε στις σημερινές του, σύγχρονες εγκαταστάσεις, ένα μοντέρνο κτίριο 4.500m2 με όλες τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη μουσειακή αρχιτεκτονική. 
Στις 5 Αυγούστου 2004, το νέο κτίριο εγκαινιάστηκε από τον τ.Πρόεδρο της Δ.Ο.Ε. Dr Jacques Rogge.
Tο νέο μουσείο, σύμφωνα με τις διεθνώς επικρατούσες μουσειολογικές και μουσειογραφικές απόψεις, στοχεύει σε έναν ζωτικό κοινωνικό ρόλο, ως κέντρο πολιτισμού, εκπαίδευσης και ψυχαγωγίας. H βιωσιμότητα και η απήχησή του, ειδικά λόγω της ειδικής θεματικής του, απαιτούν να είναι ταυτοχρόνως σοβαρό αλλά και παιγνιώδες, εντυπωσιακό αλλά και φιλικό, σύγχρονο αλλά και διαχρονικό, να προσελκύει το ενδιαφέρον του ευρύτερου κοινού, στόχοι που εκφράζονται και μέσα από την αρχιτεκτονική του κελύφους του.
 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ»
Η έκθεση «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ» αποτελεί την πρώτη μόνιμη εκθεσιακή παραγωγή του Ολυμπιακού Μουσείου. Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό να υπηρετεί τη νέα αποστολή του μουσείου, διαφύλαξης και προβολής της ολυμπιακής ιστορίας της χώρας με τρόπο διαλεκτικό και διαδραστικό, επιτρέποντας πολλαπλές αναγνώσεις και προσπέλαση διαφορετικών βαθμίδων πληροφορίας με τη χρήση ποικίλων μέσων. Η έρευνα οδήγησε σε ανάδειξη σημείων σταθμών στην ιστορία του Ολυμπισμού, τα οποία εντάχθηκαν σε ένα ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο. Η έκθεση αναπτύσσεται σε δύο μεγάλες ενότητες, που είναι αφιερωμένες στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αρχαιότητας και τους Σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες. Κάθε ενότητα αποτελείται από τρεις σημαντικές υποενότητες, στις οποίες αναδεικνύεται το κοινωνικό και ιδεολογικό πλαίσιο, μέσα στο οποίο αναπτύχθηκαν οι Αγώνες, η διοργάνωση των Αγώνων και  τα αθλήματα που συμπεριλαμβάνονταν σε αυτούς. Σε μια προσπάθεια παροχής του μέγιστου της πληροφορίας γύρω από τη σύγχρονη εθνική και διεθνή ολυμπιακή ιστορία, αξιοποιήθηκαν ποικίλα εποπτικά μέσα και εφαρμογές, οι οποίες σχεδιάστηκαν, με σκοπό να εξυπηρετούν τόσο τις ανάγκες του μεμονωμένου επισκέπτη, όσο και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έτσι, η πληροφορία παρέχεται από εκθεσιακά κείμενα, εποπτικό, φωτογραφικό και οπτικοακουστικό υλικό, πολυμεσικές εφαρμογές εικόνας και ήχου και διαδραστικές δραστηριότητες, με κύριο γνώμονα την ελευθερία του κοινού για την αναζήτηση περισσότερης πληροφορίας μέσα από τη χαρά της ανακάλυψης. Πολυμεσικές Εφαρμογές τρισδιάστατων απεικονίσεων, όπως ο ‘’μαγικός’’ καθρέφτης, πίνακας και ο φακός, πρωτοπόρες για την εποχή που εφαρμόστηκαν, για τα ελληνικά δεδομένα, αξιοποιούνται σε μια προσπάθεια πιο ρεαλιστικής ανάδειξης της αθλητικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, ανοίγοντας  το δρόμο για μουσεία της νέας εποχής, που θέτουν σε προτεραιότητα τον χρήστη.
 
ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΠΑΡΑΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ»
Με την ολοκλήρωση της μόνιμης έκθεσης των Ολυμπιακών Αγώνων, το Ολυμπιακό Μουσείο έθεσε νέους στόχους και εγκαινίασε νέα μόνιμη έκθεση, αφιερωμένη στους «Παραολυμπιακούς Αγώνες».Σκοπός της έκθεσης είναι να προβάλει για πρώτη φορά στο ελληνικό κοινό την ιστορία και την εξέλιξη αυτής της σημαντικής διοργάνωσης. Παρουσιάζονται όλα τα παραολυμπιακά αθλήματα, οι κανόνες και ο εξοπλισμός τους και οι διακρίσεις των Ελλήνων Παραολυμπιονικών. Σε αυτό το πλαίσιο, αποστολή είναι η ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα ισότητας ευκαιριών και διαφορετικότητας που ειδικά στα παιδιά γίνεται μέσα από εκπαιδευτικά προγράμματα, βιωματικού χαρακτήρα. Σημαντική για τη διοργάνωση υπήρξε η συνεργασία με την Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή, το Σύλλογο Ελλήνων Παραολυμπιονικών, καθώς και την πλειοψηφία των Ελλήνων Παραολυμπιονικών.Η  έκθεση παρουσιάζεται με τη μορφή εικονικής περιήγησης και στην ιστοσελίδα του μουσείου.

ΜΟΝΙΜΗ ΕΚΘΕΣΗ «ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ»
Πρόκειται για μια παραγωγή του Science Museum of London. Σκοπός της διαδραστικής αυτής έκθεσης είναι ο επισκέπτης να γνωρίσει και να κατανοήσει με βιωματικό τρόπο το ρόλο και τη σπουδαιότητα της φυσικής, της χημείας, της βιολογίας και της ιατρικής στον αθλητισμό. Μέσα από προσομοιωτές γηπέδων, από μηχανήματα που ελέγχουν τα αντανακλαστικά και την καλή λειτουργία της όρασης ή την ευλυγισία, τα παιδιά αντιλαμβάνονται τη θετική επιρροή του αθλητισμού στο σώμα και το πνεύμα του ανθρώπου.   

 

 

Το αμφιθέατρο του Ολυμπιακού μουσείου